Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa – jak poprawić produktywność firmy przy pomocy nowych technologii?

W pewnej globalnej firmie produkującej lodówki, standardem badania wytrzymałości otwarć i zamknięć drzwi był robot. We wszystkich fabrykach na świecie instalowano urządzenie badające wytrzymałość wybranych egzemplarzy lodówek. Prawie we wszystkich. Prócz Polski. Tutaj okazało się, że bardziej opłacalne jest zatrudnienie pracownika, który przez 8 godzin dziennie będzie wykonywał tę samą pracę. Takie praktyki na szczęście odchodzą do lamusa. Technologie tanieją, a co za tym idzie, zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu podlega cyfryzacji.

Nowe technologie

Według danych fundacji FOR1 z 2018r. łączne inwestycje przedsiębiorstw w rozwiązania cyfrowe to ponad 180 miliardów złotych w ciągu ostatnich 25 lat. W latach 1993 – 2016 cyfryzacja zwiększyła nasz wzrost gospodarczy w sumie o 10-15 procent. Okazuje się, że w dużej mierze nie jest to zasługa wyłącznie firm z sektora nowoczesnych technologii. Wyniki wspomnianego wyżej badania pokazują, że nowe technologie mają największy wpływ na produktywności firmy( aż w 70 procentach) w tradycyjnych sektorach biznesu. Mimo wszystko obszar wysokich technologii w Polsce jest nadal stosunkowo niewielki, wytwarza raptem 4% PKB, co mocno odbiega od takich europejskich potentatów jak Irlandia czy Szwecja. 

Jak poprawić produktywność firmy?

Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa w kontekście cyfryzacji, koncentruje się dziś przede wszystkim na automatyzacji najprostszych czynności, procedur czy racjonalizacji zarządzania czasem w organizacji. W sektorze wytwarzania, usług czy handlu widoczne jest to przede wszystkim w rozbudowanych systemach informatycznych, które nieustannie poszerzają swoje możliwości. Obok nich wyrósł cały rynek wyspecjalizowanych aplikacji ukierunkowanych na produktywność firmy: biurowych, księgowych, administracyjnych, sprzedażowych czy marketingowych. Systemy zbierania danych, analizowania, raportowania są już w dużej mierze integrowane ze sobą. Olbrzymia ilość danych jakimi dysponują firmy, wymaga ich porządkowania i automatyzacji w raportach. Rolą człowieka jest wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji.

Zarządzanie wydajnością firmy

Cyfryzacja dotyka dziś w zasadzie każdego obszaru przedsiębiorstwa. Odgrywa też szczególną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi, gdzie ilość tak zwanej „papierologii” potrafi być bardzo duża. Przedsiębiorstwa nadal gromadzą dokumenty w formie gigantycznych papierowych archiwów i najwyższy czas to zmienić. Na ratunek przychodzi digitalizacja. Przykładowym rozwiązaniem z tego zakresu jest Teta HR – system umożliwiający łatwe i szybkie aktualizowanie dokumentów poprzez dodawanie ich do oprogramowania – wypełniając wniosek w systemie lub wprowadzając zeskanowaną dokumentację. Każdy dokument można podpisać przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. System umożliwia zbudowanie archiwum akt pracowniczych w formie cyfrowej. Dzięki temu pracownicy i managerowie mają stały dostęp do akt w dowolnym momencie. Dokumentacja nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ chroniona jest przez mechanizmy bezpieczeństwa systemu.

 Sztuczna inteligencja

Cyfryzacja przedsiębiorstw oraz pełna digitalizacja danych, umożliwia wprowadzanie technologii opartej o sztuczną inteligencję. Rozwiązania oparte o AI potrafią wyręczać pracowników w wykonywaniu nużących czy monotonnych zadań, a na dodatek wykonują je dużo szybciej i dokładniej. Digitalizacja w dużej mierze eliminuje czynności powtarzalne, mechaniczne, czasami nie wymagające szczególnych umiejętności. Kiedyś pracownik musiał ręcznie wpisywać dane z dokumentu bezpośrednio do systemu, dziś rozwiązania skanujące i systemy OCR (Optyczne rozpoznawanie znaków) rozwiązują ten problem. Jednak istotą sztucznej inteligencji i jej pracy na rzecz wydajności firmy, to przede wszystkim optymalizacja różnorodnych procesów zarządzania dzięki algorytmom. Rolą człowieka staje się coraz częściej nie mechaniczna analiza danych, ale budowanie efektywnych modeli biznesu, kształtowanie strategii, projektowanie produktów i usług czy zarządzanie doświadczeniem klientów.

Jakie masz doświadczenia z cyfryzacją w swojej firmie? Podziel się z nami w komentarzach.

Przypisy:

  1. https://for.org.pl/pliki/podstrony/5313_raporte-rozwojsyntezapdfraportfore-rozwoj-cyfrowe-technologie-a-gospodarka.pdf (dostęp z dnia: 07.03.2019)
Pola oznaczone* są obowiązkowe.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UNIT4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,przy ul. Powstańców Śląskich 7A, przekazanych przeze mnie danych osobowych, w celach marketingowych, w tym w celu utrzymywania kontaktu, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług przez UNIT4 Polska sp. z o.o. jako administratora przekazanych danych osobowych. Potwierdzam jednocześnie, że zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do każdego z celów ich przetwarzania, o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pod linkiem Polityka prywatności

X
Pobierz darmowy e-book i poznaj 3 kroki, by zarządzać efektywnością pracowników
Tak, chcę wiedzieć więcej