Polityka prywatności

Zgodnie z art.  13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Unit4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy  ulicy Powstańców Śląskich 7A.
  2. Państwa dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Państwo ze strony internetowej i innych funkcjonalności goodpoint.blog, będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, w celach marketingowych, w tym w celu utrzymywania kontaktu, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług przez UNIT4 Polska sp. z o.o., a także w celach pokazywania Państwu reklam i innych wyświetlanych na stronie treści w sposób dopasowany do Państwa  indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
  3. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Unit4 Polska sp. z o.o., podmioty przetwarzające je na polecenie Unit4 Polska sp. z o. o. (np. podmioty świadczące usługi na rzecz Unit4, w tym agencje marketingowe) oraz podmioty, które mają prawo dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak np. organy wymiaru sprawiedliwości.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.
  7. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
  8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi kontakt z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwo żądania.
  9. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.
  10. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
X
Pobierz darmowy e-book i poznaj 3 kroki, by zarządzać efektywnością pracowników
Tak, chcę wiedzieć więcej