Podejmowanie decyzji w biznesie jutra

Połowa kadry niższego szczebla uważa, że nie ma głosu w sprawach dotyczących przyszłości organizacji, w których pracuje. Jedynie co dziesiąty szeregowy pracownik czuje się swobodnie, dzieląc się krytycznymi uwagami na temat kierunku, w którym zmierza firma. Tymczasem sukces biznesu przyszłości opierać się ma na zaufaniu i bardziej niż obecnie zdemokratyzowanym procesie podejmowania decyzji w organizacji. Poznaj wyniki badania, które pomoże lepiej zrozumieć Ci swoich podwładnych lub przełożonych oraz przystosować się do nadchodzących zmian w obrębie struktur firmowych.

Produktywność w krajach rozwiniętych traci rozpęd, dlatego bezdyskusyjnie rewolucja rynku pracy z nowymi technologiami w roli głównej już dawno przestała być futurystyczną wizją. Zamiast wzbraniać się przed nieuchronnym, należy już dziś przygotowywać swoją firmę i pracowników na zmiany. To właśnie oni w trosce o swoje miejsca pracy, często postrzegają sztuczną inteligencję jako zagrożenie. Tymczasem może ona być dla wielu ścieżką do większej autonomii i rozwoju, a całej firmie przynieść wzrost produktywności i innowacyjności. Gdy najprostsze obowiązki przejmie od pracowników algorytm, ludzie znów zaczną skupiać się na tym, co robią najlepiej. Dziś wielu pracowników nie czuje się związana z miejscem pracy. Kluczem do budowania lojalności pracowników, może być zwiększenie poczucia wpływu na decyzje przedsiębiorstwa.

NOWY MODEL PODEJMOWANIA DECYZJI

Z najnowszego badania „Podejmowanie decyzji w biznesie jutra”, przeprowadzonego przez Unit4, producenta oprogramowania marki TETA i firmę Optimum wynika, że dawny, wertykalny model zarządzania nie jest właściwy dla przyszłych organizacji. W opracowaniu przeczytać możemy, że przedsiębiorstwa jutra przyjmą bardziej zdemokratyzowany, kolegialny model podejmowania decyzji w oparciu o dane, uwzględniający o wiele szersze spektrum personelu, wykraczające poza wąską grupę kadry zarządzającej. Aby zmiany tego typu mogły zajść, wymagane będzie nowe nastawienie.

Ważne, by menadżerowie dziś już zrozumieli, że siłą napędową każdej firmy są tworzący ją ludzie. W raporcie „Podejmowanie decyzji w biznesie jutra” czytamy, że pracownicy twierdzą, iż nie mają głosu w sprawach dotyczących przyszłości swoich organizacji. Stan ten wynikać może z braku pełnego zaufania ze strony kadry zarządzającej, która na swoje barki bierze konsekwencje działań podwładnych.

Jedynie co dziesiąty szeregowy pracownik czuje się swobodnie, dzieląc się krytycznymi uwagami na temat kierunku, w którym zmierza firma. Inaczej sprawa wygląda w przypadku menadżerów, którzy w większości nie mają takich odczuć. W raporcie czytamy także, że ponad jedna trzecia badanych przedsiębiorstw konsultuje się z pracownikami. Działania wychodzące naprzeciw tym opiniom były jednak podejmowane rzadko lub wcale. Wpływ na to, ile pracownik ma do powiedzenia w firmie zdaniem pracowników ma płeć (zdanie mężczyzn wciąż liczyć ma się bardziej niż zdanie kobiet), doświadczenie, wykształcenie i wiek (największym szacunkiem mają cieszyć się osoby powyżej 40 roku życia).

Menadżerowie cenią wkład pracowników w swoje decyzje, a kadra niższego szczebla deklaruje gotowość do wzięcia na siebie większej niż dotychczas odpowiedzialności.  Z powyższego wynika więc, że chęci do wspólnego działania płyną z obu stron. Z przeprowadzonego badania dowiadujemy się również, że w kontekście zaangażowania pracowników w pracę, kluczowa jest rola prezesa zarządu. To on ustala kulturę i charakter całej organizacji. Niestety wciąż jedna piąta pracowników spoza szczebla zarządzającego nigdy nie miała z nim styczności. Najważniejsze decyzje pozostają w rękach prezesa, jednak nie mogą być one podejmowane w oderwaniu od poglądów i przekonań członków organizacji. Wiara w misję przedsiębiorstwa buduje bowiem przywiązanie i lojalność, którego tak dziś brakuje na rynku pracy.

KULTURA WSPARCIA I WSPÓŁPRACY

Demokracja w organizacji może być wprowadzana w różny sposób, w zależności od rozmiaru, kultury  i innych cech organizacji. Wyeliminowanie inercji zarządzania i braku zaufania stanowi ważny czynnik w procesie przyznawania większej odpowiedzialności pracownikom spoza szczebla kierowniczego. Taktyka ta odnajduje swoje zastosowanie chociażby w dobie pandemii koronawirusa. Działający w trybie zdalnym pracownicy automatycznie uzyskali większą decyzyjność, bez której nie udałoby się zachować ciągłości pracy i realizować założonych celów. We współczesnym modelu gospodarki opartej na wiedzy niemal niemożliwe jest monitorowanie i precyzyjne zarządzanie wszystkimi działaniami pracowników. Cyfrowa transformacja zrewolucjonizowała to, jak pracujemy oraz absolutystyczną hierarchię – szczególnie w czasie, gdy siłę roboczą zasilają przedstawiciele Pokolenia Z, urodzeni w cyfrowym świecie.

Chcąc efektywnie promować niezależność pracowników, przedsiębiorstwa muszą wdrożyć zorganizowaną politykę mentoringu i szkoleń, dzięki której wszyscy pracownicy mieli pewność i zdolności potrzebne do tego, by poradzić sobie z podejmowaniem decyzji operacyjnych. Nowe podejścia do zarządzania doświadczeniami pracownika wypracowane dzięki narzędziom podnoszącym wydajność, takim jak oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zasobów przedsiębiorstwa, mogą pomóc firmom osiągać lepsze wyniki. Zapewnianie pracownikom dostępu do inteligentnych baz danych wspiera procesy podejmowania decyzji i tworzy silne, połączone zespoły. Także narzędzia do planowania i analizy finansowej są źródłem informacji biznesowych, które wspomagają pracowników i pchają firmę naprzód.

Aby poznać pełne dane liczbowe z badania, pobierz Raport.

Pola oznaczone* są obowiązkowe.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UNIT4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,przy ul. Powstańców Śląskich 7A, przekazanych przeze mnie danych osobowych, w celach marketingowych, w tym w celu utrzymywania kontaktu, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług przez UNIT4 Polska sp. z o.o. jako administratora przekazanych danych osobowych. Potwierdzam jednocześnie, że zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do każdego z celów ich przetwarzania, o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pod linkiem Polityka prywatności

X
Pobierz darmowy e-book i poznaj 3 kroki, by zarządzać efektywnością pracowników
Tak, chcę wiedzieć więcej