Nowa era przedsiębiorstw nastawionych na usługi – wyniki badania XaaS

XaaS

Unit4, wiodący dostawca oprogramowania IT dla sektora usług, ogłosił wyniki zakrojonego na globalną skalę niezależnego badania dotyczącego zmian w modelach biznesowych, jakie wprowadzane są przez organizacje zmierzające do modelu ekonomicznego „Wszystko jako Usługa (XaaS)”. Spośród organizacji, które wprowadziły zmiany pod kątem XaaS w strategii cenowej bądź w ofercie produktów lub usług, 72% zwiększyło zasięg oddziaływania poza swój pierwotny rynek, 79% sięgnęło po nowe zagraniczne rynki, a 85% zwiększyło swoje dochody dzięki dokonanym zmianom.

Przyszłość tkwi w subskrypcji

Nowe technologie cyfrowe oraz możliwości gromadzenia danych w chmurze napędzają zmiany w modelach biznesowych przedsiębiorstw na całym świecie. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania klientów na proste usługi oparte o subskrypcję online, organizacje modernizują swój model biznesowy i strategię działania, by zapewnić sobie większą wydajność, a także by w nowy sposób zaangażować klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Badanie przeprowadzone na zlecenie Unit4 pokazało zakres oraz tempo tych zmian w średnich i dużych organizacjach świadczących usługi na całym świecie.

XaaS w procentach

Większość respondentów (78%) spodziewa się, że XaaS będzie miał wpływ na ich sektor, a 74% osób z tej grupy uważa, że wpływ ten będzie pozytywny. Odpowiednio 85% i 82% przedstawicieli tych grup twierdzi, że ekonomia XaaS oddziałuje na oferowane przez nich produkty i usługi, a także na strategie cenowe. 30% z nich nie zaczęło jeszcze wprowadzać zmian w swoim modelu biznesowym, ale planuje uczynić to w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W zestawieniu jest także 9% respondentów, którzy nie planują żadnych zmian. Jedynie 20% badanych organizacji dokonało znaczących zmian w swym modelu biznesowym, a 22% firm wprowadziło zmiany w oferowanych produktach i usługach. Przełom nastąpił głównie w ciągu ostatnich dwóch lat, choć największe firmy (5000 i więcej pracowników) aż dwukrotnie częściej wprowadzały zmiany w ciągu ostatniego roku.

Widoczne korzyści i braki technologiczne

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły już zmiany w swym modelu biznesowym, w ofercie produktów i usług bądź w strategii cenowej, zaobserwowały znaczne korzyści. 77% zwiększyło współczynnik utrzymania klienta, 75% wprowadziło lepszą standaryzację produktów i usług, a 80% twierdzi, że wprowadziło bardziej spersonalizowaną sprzedaż. Ogółem, 21% badanych organizacji z sektora usług przeszło w całości na model wyceny w oparciu o subskrypcję, zaś 52% wprowadziło ten model częściowo. Ponad dwie trzecie (69%) przebadanych respondentów zamierza zmodernizować swoją strukturę przychodów pod kątem ekonomii XaaS w ciągu najbliższych trzech lat.

Jednocześnie 47% wszystkich respondentów uważa, że spóźnili się z wprowadzeniem zmian, a 41% sądzi, że jest w tyle za konkurencją. 41% badanych winy, za niedostosowanie się do ekonomii XaaS, upatruje w infrastrukturze technologicznej swojej firmy, uważając ją za niewystarczającą. Z kolei 60% respondentów wprowadzających zmiany zgadza się, że inwestowanie w technologię otworzyło przed nimi nowe możliwości.

Wiemy, że technologia napędza zmiany w świecie biznesu, ale trudniejsze jest oszacowanie skali wpływu tych zmian na funkcjonowanie przedsiębiorstw

– mówi Łukasz Marciniak, dyrektor handlowy w Unit4 Polska, polskim oddziale firmy Unit4.

Badanie zlecone przez Unit4 pokazuje, że organizacje z sektora usług na nowo definiują sposób dostarczania swoich produktów i usług tak, by wykorzystywać nadarzające się okazje i uzyskiwać wyraźne korzyści wskutek wdrażania nowych trendów do swoich struktur i ofert. Nowe technologie odgrywają i nadal będą odgrywać kluczową rolę w modernizacji przedsiębiorstw. W Polsce również ten trend jest widoczny. Potwierdza to chociażby fakt, że w ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie oferowanym przez nas modelem Software as a Service (SaaS)

– dodaje Łukasz Marciniak.

Zapraszamy do pobrania pełnego raportu!

Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2018 r. na grupie 245 najważniejszych osób w zarządach firm z sektora usług, zatrudniających ponad 250 pracowników i mających siedzibę w USA, Wlk. Brytanii, Australii, Singapurze, Francji, Holandii, Belgii, Niemczech, Norwegii i Szwecji.

Pełny raport ze szczegółowymi wynikami badań można pobrać tutaj.

Pola oznaczone* są obowiązkowe.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UNIT4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,przy ul. Powstańców Śląskich 7A, przekazanych przeze mnie danych osobowych, w celach marketingowych, w tym w celu utrzymywania kontaktu, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług przez UNIT4 Polska sp. z o.o. jako administratora przekazanych danych osobowych. Potwierdzam jednocześnie, że zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do każdego z celów ich przetwarzania, o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pod linkiem Polityka prywatności

X
Pobierz darmowy e-book i poznaj 3 kroki, by zarządzać efektywnością pracowników
Tak, chcę wiedzieć więcej