Wpływ pandemii na ofertę benefitową

Pandemia zmusiła organizacje do zmiany swojej oferty benefitowej. Część z tych zmian była podyktowana konsekwencjami wprowadzenia lockdownu. Pracownicy nie mogli już korzystać np. z kart sportowych, czy stacjonarnych szkoleń. Jest jednak drugi rodzaj zmian w ofercie świadczeń, który jest reakcją na potrzeby pracowników w nowej rzeczywistości.

Pandemia – czas zmian

Na przełomie lutego i marca 2021 roku marka NUTRIDOME, która jest m.in. dostawcą usług NUTRIDOME Benefit zrealizowała badanie zatytułowane „Inny wymiar benefitów. Potrzeby, wyzwania i oczekiwania Działów HR”. Niemal 2/3 uczestników badania zadeklarowało, że oferta benefitowa firm, w której pracują, zmieniła się w wyniku panującej sytuacji. W większości przypadków pracodawcy zawiesili bądź zrezygnowali z części świadczeń, co było wymuszone lockdownem. Wśród tych benefitów wymieniali karty sportowe, spotkania integracyjne oraz dostawy owoców do biur. Wśród nieco rzadziej padających odpowiedzi znalazło się także zawieszenie szkoleń, kart lunchowych, czy wstrzymanie premii świątecznych lub okresowych.

22% firm spośród tych, które zmieniły zakres świadczeń, zdecydowało się na rozszerzenie oferty dla pracowników. Nowym benefitem, który został najczęściej wskazywany w odpowiedziach były konsultacje psychologiczne. Pojawiły się także inne, ściśle związane z panującą sytuacją tj. webinary prowadzone przez fizjoterapeutów, badania na COVID-19, czy dodatkowa opieka medyczna. Otoczenie pracowników szczególną troską o ich zdrowie i samopoczucie ma odzwierciedlenie w świadczeniach oferowanych również na rynku światowym. Według badania przeprowadzonego przez SHRM, organizacji zrzeszającej społeczność HR, aż 42% pracodawców rozszerzyło swoją ofertę świadczeń, o te, które wspierają zdrowie i samopoczucie pracowników.

Odpowiedź na zmieniające się potrzeby

Pandemia wymusiła wiele zmian w środowisku pracy, w tym również w ofercie benefitowej. Na rynku pojawia się coraz więcej nowych produktów i usług, które są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby pracowników. W badaniu NUTRIDOME aż 51% ankietowanych wskazywało, że niestandardowym świadczeniem, z którego chętnie by skorzystali byłoby sfinansowanie przez pracodawcę domowego biura. Na drugim miejscu, pojawiające się w 45% odpowiedziach respondentów, znalazły się konsultacje psychologiczne, a na trzecim – dopłata do posiłków. 39% osób rozważyłoby wprowadzenie do oferty dostępu do aplikacji typu Netflix i Spotify, a 38% spersonalizowany zestaw kosmetyków.

We wspomnianym wcześniej badaniu przeprowadzonym przez SHRM, ponad 50% respondentów wprowadziło zmiany związane z dniami wolnymi do swojej oferty świadczeń, co również ma bezpośredni związek z konsekwencjami wynikającymi ze stanu epidemiologicznego. Niektórzy pracodawcy zaoferowali możliwość dowolnego zarządzania swoimi dniami wolnymi, w tym również wykorzystanie tych, które jeszcze się nie należą. Inni zmienili sposób rozliczania urlopów z bezpłatnych na płatnych oraz oferowali szeroko rozumianą elastyczność w godzinach pracy. Podobne tendencje zauważaliśmy już w 2020 roku. Według badania przeprowadzonego przez Guardian Life w trzecim kwartale 2020 roku, ¾ pracodawców w USA zmieniła bezpłatne urlopy na płatne. Z kolei, 1/3 pracodawców stworzyła całkowicie nową politykę rezygnacji z pracy w odpowiedzi na COVID-19.

Większe oczekiwania pracowników

Zmieniająca się oferta benefitowa jest ściśle powiązana ze wzrostem oczekiwań pracowników, którzy teraz, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, zwracają uwagę na ofertę, która wspierałaby ich zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Pandemia spowodowała wzrost świadomości na temat istoty dobrego samopoczucia, które przekłada się na efektywne funkcjonowanie. W badaniu „Global Employee Health Study przeprowadzonym przez Aetna, międzynarodową organizację oferującą ubezpieczenia medyczne, we wrześniu 2020 roku wśród ponad tysiąca pracowników tylko 17% respondentów stwierdziło, że ich pracodawca nie ulepszył swojej oferty benefitów w ciągu ostatnich 6 miesięcy. To z kolei dowodzi faktu, że rosnąca świadomość u pracowników przekłada się na działania ich pracodawców. Wygląda na to, że w najbliższej przyszłości oferta benefitów będzie wciąż się zmieniać i ewoluować.

Pola oznaczone* są obowiązkowe.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UNIT4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,przy ul. Powstańców Śląskich 7A, przekazanych przeze mnie danych osobowych, w celach marketingowych, w tym w celu utrzymywania kontaktu, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług przez UNIT4 Polska sp. z o.o. jako administratora przekazanych danych osobowych. Potwierdzam jednocześnie, że zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do każdego z celów ich przetwarzania, o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pod linkiem Polityka prywatności

X
Pobierz darmowy e-book i poznaj 3 kroki, by zarządzać efektywnością pracowników
Tak, chcę wiedzieć więcej