Szczelniejszy VAT w międzynarodowym e-handlu

Większa ściągalność VAT i prostsze procedury jego poboru – tak w dużym skrócie można streścić cele unijnej dyrektywy dotyczącej tzw. pakietu e-commerce. Nad jego wdrożeniem pracuje już także polski resort finansów. I obiecuje, że dzięki temu poprawi się kondycja europejskich firm, w tym naszych.

Szykują się zmiany w procedurach podatkowych w transakcjach transgranicznych przeprowadzanych na odległość. Jak zapowiada resort finansów, uszczelnią one rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w międzynarodowym e-handlu, m.in. przez inny niż dotychczas system jego poboru. Projekt odpowiednich przepisów w ustawie o tym podatku jest już gotowy. Mają one wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Przygotowywane zmiany będą implementacją przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce. Ich celem jest dostosowanie prawa do specyfiki dynamicznie rozwijającego się handlu internetowego. Nowe rozwiązania są ważne dla pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych.

– Regulacje te będą ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść firm europejskich, w tym polskich – zapowiada Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (MF).

Po co te zmiany

W preambule do dyrektywy jest mowa o tym, że znacząca część sprzedaży towarów do konsumentów w Unii Europejskiej (UE), zarówno w obrocie między państwami członkowskimi, jak i sprowadzanymi z państw trzecich, odbywa się za pośrednictwem interfejsów elektronicznych, takich jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki (tj. urządzenie lub oprogramowanie) – często z wykorzystaniem zlokalizowanych na terytorium Unii magazynów zapewniających kompleksową obsługę logistyczną. Resort finansów, autor projektowanej noweli ustawy o VAT podkreśla, że głównym problemem, który ma być rozwiązany implementowanymi regulacjami, jest niezadowalająca efektywność poboru tego podatku. Poza tym jego rozliczanie i weryfikacja powodują duże obciążenie administracyjne i koszty dla przedsiębiorców oraz skarbówki. Rzecz w tym, jak zwraca uwagę MF, że tego rodzaju sprzedaż jest prowadzona przez bardzo liczną grupę podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia w UE. W efekcie trudno zapewnić prawidłowe wypełnianie przez nich obowiązków podatkowych w wielu państwach Wspólnoty.

Co w takim razie zapowiada przygotowana nowela?

Główne zmiany wprowadzane pakietem e-commerce

  • zniesienie w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 EUR (w Polsce już nie obowiązuje),
  • znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
  • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:
  • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR, a także
  • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Przeniesienie obowiązków

Obowiązek poboru i zapłaty VAT zostanie nałożony na podatników ułatwiających przy użyciu e-interfejsu sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR, lub dostawę towarów do UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego tu siedziby na rzecz konsumentów. Ponadto podatnicy ułatwiający przeprowadzanie transakcji przy użyciu interfejsu elektronicznego będą musieli prowadzić i udostępniać organom podatkowym ewidencje danych o takich operacjach handlowych i o dokonujących je podmiotach. W przypadku wysyłki lub transport rozpoczynających się bądź kończących na terytorium Polski oraz usług, które są wykonywane w naszym kraju, ewidencja ta ma być udostępniana elektronicznie na żądanie fiskusa.

Tym samym obowiązki związane z dostawami towarów przejdą z bardzo dużej grupy przedsiębiorców, tzw. dostawców bazowych, na mniej liczną grupę operatorów e-interfejsów, czyli np. platformy e-commerce. Jak to określa autor projektowanej nowelizacji, wprowadzi ona swego rodzaju fikcję prawną, przenoszącą odpowiedzialność za zobowiązania w VAT na podatników prowadzących działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem tymi interfejsami, którzy zwykle dysponują znacznie większymi zasobami niż dostawcy bazowi. Dzięki temu łatwiej im będzie wypełniać obowiązki podatkowe.

Kolejne uproszczenia

Poza tym projektowana nowela zapowiada zwiększenie zakresu transakcji B2C (z konsumentami, jak sprzedaż wysyłkowa) rozliczanych za pomocą uproszczonego systemu One Stop Shop (OSS). Przyszłe przepisy przewidują wprowadzenie kolejnej (gdy nie stosuje się OSS), uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR. Ma być ona dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom celnym – czyli np. kurierów, operatorów pocztowych – zobligowanych do poboru VAT od osób, dla których dane przedmioty są przeznaczone, a także do zgłoszenia podatku w deklaracji miesięcznej i jego  wpłaty.

Warto przypomnieć, że obecnie dostawca do momentu przekroczenia progu wartości transakcji ustalanego dla danego kraju członkowskiego UE, może postawić na opodatkowanie sprzedaży w kraju wysyłki. Po przekroczeniu limitu musi dokonać rejestracji dla celów VAT w kraju przeznaczenia towaru ii tam rozliczyć podatek. Po zmianach próg ten zostanie ujednolicony i obniżony do 10 tys. euro netto z obecnej górnej granicy 35 tys. EUR. W konsekwencji więcej podmiotów będzie objętych obowiązkiem rejestracji. Można tego jednak uniknąć, decydując się na korzystanie z nowej procedury OSS. Uczestnictwo w niej będzie dobrowolne.

 

Pola oznaczone* są obowiązkowe.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UNIT4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,przy ul. Powstańców Śląskich 7A, przekazanych przeze mnie danych osobowych, w celach marketingowych, w tym w celu utrzymywania kontaktu, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług przez UNIT4 Polska sp. z o.o. jako administratora przekazanych danych osobowych. Potwierdzam jednocześnie, że zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do każdego z celów ich przetwarzania, o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pod linkiem Polityka prywatności

X
Pobierz darmowy e-book i poznaj 3 kroki, by zarządzać efektywnością pracowników
Tak, chcę wiedzieć więcej