Uproszczenia w VAT – nowe plany Ministerstwa Finansów

Zmiany w korektach in-minus i in-plus, wspólne kursy walut dla podatków pośredniego i dochodowego, więcej czasu na odliczenia – to tylko część usprawnień, które resort finansów chce wprowadzić w przyszłym roku. Prace nad przepisami tego projektu – określonego jako SLIM VAT – zbliżają się do końca.   

Fiskus postanowił stanąć frontem do podatnika. Chce VAT-owcom usuwać z ich drogi możliwie wiele formalności, żeby coraz mniej czasu poświęcali na rozliczenia podatku od towarów i usług – zadeklarował niedawno Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (MF). Sam szef resortu, Tadeusz Kościński wyjawił natomiast, że wizja tego jak redukować bariery hamujące rozwój polskiej przedsiębiorczości, wyłoniła się po przeprowadzeniu audytu obowiązków podatników. To projekt SLIM VAT.

O co chodzi z tą nazwą? Rozszyfrował ją wiceminister Sarnowski: to akronim utworzony z wyrazów simple, local and modern – oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje, a wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach. Z innych wyjaśnień resortu należy rozumieć, że ta koncepcja jest szykowana przede wszystkim dla rozbudowanego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które często  własnymi siłami rozliczają VAT.

Uproszczenia zapowiedziano w kilku obszarach. Zmiany mają wprowadzić proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, nowe zasady stosowania kursów walut i odliczania naliczonego VAT.

Elementy programu SLIM VAT 

– uproszczenia przy korektach faktur: korekty in minus (brak potwierdzeń); zmiany w korektach in plus
– ułatwienia dla eksporterów
– spójne kursy walut
– korzyści przy odliczeniu VAT: odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
– wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do czterech okresów przy rozliczeniach miesięcznych
– prezenty małej wartości (urealnienie kwoty)

Faktury korygujące

Nie będzie oczekiwania na uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik obniży podstawę opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej – pod warunkiem, że uzyska dokumentację potwierdzającą, że uzgodnił z kontrahentem warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie musiał skorygować podatek naliczonego, zgodnie z ustaleniami obu stron. Czy to zostanie przyjęte pozytywnie przez podatników, zwłaszcza nabywców, którzy mają robić korektę na podstawie uzgodnień – trudno przewidzieć. Niewątpliwie ważne będą szczegółowe przepisy w tej sprawie.

W praktyce może to wyglądać tak: 28 lipca wystawiono korektę oraz uzgodniono nowe warunki transakcji i to wystarczyłoby, aby jeszcze w lipcu pomniejszono VAT oraz skorygowano podatek. Wraz z takim rozwiązaniem nie będzie też konieczności dokonywania korekt deklaracji VAT – wyjaśnia MF.

MF chce też wprowadzić przepisy określające sposób uwzględniania przy opłacaniu podatku faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania, czego obecnie brakuje w ustawie o VAT. Zgodnie z koncepcją rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej w związku ze zdarzeniami zaistniałymi po dokonanej sprzedaży.

Odliczenia po nowemu

Skoro mowa o rozliczaniu daniny – MF ma pomysł, aby odliczać VAT na bieżąco w czasie do czterech miesięcy, czyli chce dać na to jeden miesiąc więcej niż obecnie. Podatnik będzie mógł uwzględnić w tym wydłużonym okresie fakturę bez potrzeby korygowania deklaracji.

I jeszcze ukłony wprost rynkowe. Po pierwsze przyszłe przepisy pozwolą odliczać VAT z faktur za usługi noclegowe nabywane przez podatników na rzecz swoich klientów biznesowych, np. w związku z organizowaną konferencją. Zmiana ta oznacza zniesienie obecnego zakazu dokonywania takich odpisów, gdy usługi te są kupowane w celu ich odsprzedaży. Po drugie lżej ma być firmom handlującym z odbiorcami zagranicznymi spoza UE. Aby móc stosować w eksporcie towarów podatek w wysokości 0 proc. od zaliczki, wymagany dla tego uprawnienia termin wywozu towarów zostanie wydłużony z dwóch do sześciu miesięcy. Dopiero po takim czasie od otrzymania zaliczki należałoby zmienić stawkę wstecz na 23 proc, aby po wyeksportowaniu dostawy móc skorygować VAT i powrócić do zastosowania zerowego opodatkowania. Powinno to rozwiązać problem nawet dostaw długoterminowych – prognozuje MF.

EUR dla VAT jak dla CIT

Również kursy walut dla jednej transakcji mają być ustalane przez podatnika prościej niż obecnie. Podatnik będzie mógł wybrać do rozliczenia VAT kurs jak dla ustalenia przychodu do zapłaty podatku dochodowego.

Kurs w budowlance (przykład)

Według przykładu MF podatnik VAT świadczący usługę budowlaną B2B stosuje obecnie dwa różne kursy walutowe. Dla VAT przyjmuje go w dacie z dnia przed wystawieniem faktury. Natomiast dla podatku dochodowego (CIT lub PIT) – w dacie z dnia przed wykonaniem usługi. Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w obu rodzajach podatków. Załóżmy, że usługę wykonano 10 lipca, faktura z 15 lipca opiewała na kwotę 1 tys. EUR, a termin płatności upływał 20 lipca. Obecnie dla VAT powinien przyjąć kurs z 14 lipca, a dla CIT czy PIT – z 9 lipca. Po wprowadzeniu systemu SLIM VAT mógłby rozliczyć oba podatki stosując kurs np. z 9 lipca.

I ostatnia kwestia rozważana do zmiany przez resort finansów – jednorazowe prezenty o małej wartości, wolne od opodatkowania. Od lat uznawano za takie upominki, np. dla kontrahentów, przedmioty warte maksymalnie 10 zł. Po zmianach będzie to 20 zł. MF tłumaczy, że w ten sposób urealnia kwotę i przybliża limit wartości wprost przypisanych prezentom do średniej UE.

Według naszych informacji, projekt odpowiedniej nowelizacji ustawy o VAT jest już prawie gotowy i niebawem zostanie skierowany do konsultacji publicznych.

 

Pola oznaczone* są obowiązkowe.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UNIT4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,przy ul. Powstańców Śląskich 7A, przekazanych przeze mnie danych osobowych, w celach marketingowych, w tym w celu utrzymywania kontaktu, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług przez UNIT4 Polska sp. z o.o. jako administratora przekazanych danych osobowych. Potwierdzam jednocześnie, że zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do każdego z celów ich przetwarzania, o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pod linkiem Polityka prywatności

X
Pobierz darmowy e-book i poznaj 3 kroki, by zarządzać efektywnością pracowników
Tak, chcę wiedzieć więcej