Raportowanie o płaceniu partnerom i fiskusowi

Dla wszelkich obserwatorów rynkowych gigantów rozpoczął się ciekawy rok. Firmy o dużych obrotach będą z mocy prawa ujawniać dane istotne dla swoich partnerów, konkurencji i organów państwa. To z jednej strony raporty o wywiązywaniu się z zobowiązań płatniczych wobec kontrahentów, z drugiej – o rozliczaniu się z fiskusem. Co ciekawe, te ostatnie, tzw. strategie podatkowe, muszą zostać sporządzone nawet wstecz – za 2020 r., czego się nie spodziewano.

Można powiedzieć, że duże firmy będą podawać organom kontrolnym swoje podejście do zobowiązań rynkowych i podatkowych niemal na tacy. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wymaga sporządzania przez największych przedsiębiorców raz do roku sprawozdań dotyczących stosowanych przez nich praktyk płatniczych. Chodzi o grupy kapitałowe (niezależnie od wielkości ich obrotów) oraz podmioty, których przychód przekracza rocznie 50 mln euro. Według szacunków resortu rozwoju, pracy i technologii, któremu takie raporty mają być składane, ten nowy wymóg obejmie ok. 2600 największych podmiotów podlegających podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT).

Raport o płaceniu kontrahentom

Zgodnie z nowelą, pierwsze sprawozdania mają dotyczyć 2020 r. i należy je złożyć do 1 lutego 2021 r. Co prawda zgodnie z ogólną zasadą tej ustawy, zwanej antyzatorową, terminem ostatecznym jest 31 stycznia, jednak w tym roku data ta przypada na niedzielę, w związku z czym przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na wywiązanie się z nowego obowiązku. Nawiasem mówiąc, nie wydaje się to mieć wielkiego znaczenia, gdyż na przygotowanie się do tego zadania mieli sporo czasu, regulujące je przepisy weszły bowiem w życie przed rokiem.

Przedsiębiorcy muszą wpisać do tych sprawozdań wartości należnych płatności i zobowiązań z transakcji handlowych w podziale na terminy zapłaty – do 30, 60, 120 dni i powyżej 120 dni.

 Co wpisać do raportu o praktykach płatniczych

Zakres danych wymaganych w sprawozdaniu określa art. 13a ust. 4 ustawy antyzatorowej. Są to:

 • firma (nazwa) i numer identyfikacji podatkowej;
 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w roku kalendarzowym w terminie nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, przekraczającym 120 dni – liczonym od wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych podmiotowi w tym roku;
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest podmiot w tym roku.

Kto musi szykować sprawozdania

Do składania raportów są zobowiązaniu członkowie zarządów lub inne organy zarządzające firmy. W spółkach komandytowo-akcyjnych, które od tego roku stały się podatnikami CIT, muszą do zrobić komplementariusze prowadzący sprawy spółek. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie odrębnie złoży kierownik każdej z tworzących ją spółek.

Każdemu, kto nie dopilnuje wywiązania się z nowego obowiązku w terminie, grozi kara grzywny. Trzeba też wiedzieć, że Minister Rozwoju w razie podejrzenia, że sprawozdanie jest nierzetelne lub zawiera nieprawdziwe informacje, poinformuje o tym prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ ten ma prawo kontrolować regulowanie zobowiązań i nakładać kary za nadmierne ich opóźnianie.

Rynek dowie się o praktykach płatniczych dużych firm z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Minister przygotuje do publicznej wiadomości zbiorcze zestawienia złożonych sprawozdań. W ocenie resortu największe firmy w Polsce będą mogły zaprezentować się jako rzetelni kontrahenci, a mniejszy biznes, zwłaszcza z sektora MŚP może uniknąć ryzyka wchodzenia w relacje z nierzetelnymi partnerami lub stosującymi długie terminy, wykorzystującymi swoją przewagę ekonomiczną i wymuszającymi na kontrahentach wydłużone okresy płatności.

Informacje o strategii podatkowej

Z zaskoczeniem natomiast te same podmioty uzyskały wyjaśnienia, że za 2020 r. (jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) będą też musiały przygotować sprawozdania z realizacji swojej ubiegłorocznej strategii podatkowej. Muszą podsumować coś, czego formalnie, ani nieformalnie sobie nie ustalały. Dlaczego? Bo jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów (MF), nowelizacja ustawy o CIT, która tego wymaga, nie przewiduje szczególnych regulacji przejściowych i podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania raportów na ten temat za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r. Problem w tym, że tę nowelę ogłoszono w Dzienniku Ustaw w ostatnim wymaganym na to terminie 30 listopada, na miesiąc przed jej wejściem w życie.

Zgodnie z tą nowelizacją, podatnicy muszą publikować informacje o realizowanej strategii podatkowej na stronie internetowej i przekazywać je urzędowi skarbowemu do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara do 250 tys. zł.

Co podać, a czego nie podać w raporcie

Przepisy nie definiują, czym jest strategia podatkowa. Raport o niej powinien pokazywać stosowane przez firmę procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków określonych w przepisach podatkowych i zapewniające prawidłowe wywiązywanie się z nich oraz dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Katalog informacji wymaganych w sprawozdaniu jest otwarty, należy uwzględnić w nim charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności.

 Co wpisać do raportu o strategii podatkowej

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej powinno zawierać informacje dotyczące m.in.:

 • stosowanych procedur i procesów w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych;
 • liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki;
 • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów;
 • dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową;
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych;
 • złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA);
 • dobrowolnych formach współpracy z organami krajowej administracji skarbowej (KAS).

Uwaga! Informacje o strategii podatkowej należy podawać z wyłączeniem danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Pola oznaczone* są obowiązkowe.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UNIT4 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,przy ul. Powstańców Śląskich 7A, przekazanych przeze mnie danych osobowych, w celach marketingowych, w tym w celu utrzymywania kontaktu, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług przez UNIT4 Polska sp. z o.o. jako administratora przekazanych danych osobowych. Potwierdzam jednocześnie, że zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do każdego z celów ich przetwarzania, o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych pod linkiem Polityka prywatności

X
Pobierz darmowy e-book i poznaj 3 kroki, by zarządzać efektywnością pracowników
Tak, chcę wiedzieć więcej